Jeg hjelper deg med sanger, taler som eventyr, rim og prolog